loader image

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ 

Η «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ) παρέχει κατασκηνωτικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους, καθώς και συνέδρια και σεμινάρια για εφήβους, νέους και οικογένειες. Η δήλωση συμμετοχής στις παραπάνω εκδηλώσεις και η καταβολή του αντιτίμου που αντιστοιχεί σε αυτές συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης (https://kalamoscamp.gr/privacy-policy/), της πολιτικής απορρήτου (https://kalamoscamp.gr/privacy-policy/) και των όρων συμμετοχής στα κατασκηνωτικά προγράμματα και καταβολής τροφείων όπως αυτοί διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο και δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο https://kalamoscamp.gr/ και ισχύουν.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Προκειμένου ο χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένες Υπηρεσίες, μπορεί να του ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες (όπως στοιχεία ταυτότητας ή επικοινωνίας) στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στην Υπηρεσία, ή στο πλαίσιο της συνεχούς χρήσης των Υπηρεσιών από τον χρήστη. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι οποιαδήποτε πληροφορία εγγραφής παρέχεται στον Ιστότοπο θα είναι πάντοτε ακριβής, ορθή και επικαιροποιημένη.

Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι δεν θα αναπαράξουν, ανατυπώσουν, αντιγράψουν, πωλήσουν, μεταπωλήσουν,  εμπορευθούν ή διαθέσουν με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε σκοπό παρεκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας.

Ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με οποιονδήποτε λογαριασμό χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στις Υπηρεσίες.

Αντιστοίχως, ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Ιστότοπο και απέναντι σε κάθε τρίτο για κάθε δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα μέσα από το λογαριασμό του.

Ο χρήστης συμφωνεί ότι θα ειδοποιήσει αμέσως τον Ιστότοπο στη διεύθυνση kalamos@gec.gr ή στο τηλέφωνο +30 2295081247 σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού του από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

Με την υποβολή της φόρμας συμμετοχής και την καταβολή των τροφείων από τον χρήστη με ταυτόχρονη επιλογή σήμανσης του αντίστοιχου πεδίου αποδοχής όρων χρήσης στη φόρμα συναλλαγής, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει διαβάσει και αποδέχεται όρους χρήσης στο σύνολο τους.

Για την καταβολή των τροφείων ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του Ιστότοπου και να επιλέξει τον σωστό τύπο και αριθμό συμμετοχών με ευθύνη του. Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ διαθέτει τις θέσεις στα κατασκηνωτικά προγράμματα σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης και δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη. Για αγορά ομαδικών συμμετοχών οι ενδιαφερόμενοι φορείς δημιουργούν λογαριασμό συνεργάτη ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού συνδέσμου.

Η κάθε φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ισχύει για ένα άτομο και για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τη διάρκεια ισχύος που αναγράφεται σε αυτήν. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής τα στοιχεία της συμμετοχής δεν μεταβάλλονται.

Τα τροφεία που αναγράφονται στον Ιστότοπο αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για το εκάστοτε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Τα τροφεία εξοφλούνται με μία από τις μεθόδους πληρωμής που υποστηρίζονται από τον Ιστότοπο και αναφέρονται στα οικεία πεδία και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη φόρμα συναλλαγής. Κατά κύριο λόγο, η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που αναγράφονται στον Ιστότοπο. Για συνεργαζόμενους φορείς προβλέπεται επιπλέον η πληρωμή μέσω web banking. Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει και άλλους τρόπους πληρωμής των τροφείων κατά περίπτωση. Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί χρεωστική ή πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης.

Τα στοιχεία του κατόχου της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας συμπληρώνονται και τυγχάνουν επεξεργασίας απευθείας στο σύστημα του συνεργαζόμενου με την ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Πιστωτικού Ιδρύματος ή Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της κάρτας, ο οποίος εφαρμόζει διεθνώς πιστοποιημένα πρωτόκολλα ασφαλείας για την ασφάλεια των συναλλαγών. Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ δεν τηρεί δεδομένα πιστωτικών καρτών πελατών στα συστήματά του.

Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ δικαιούται για λόγους ασφαλείας να απορρίψει τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος του χρήστη και να μην δεχθεί την καταβολή των τροφείων διακόπτοντας ή ακυρώνοντας τη συναλλαγή.

Σε περίπτωση αυτόματης απόρριψης της συναλλαγής για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται άμεσα στον χρήστη. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται στον χρήστη σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Σχημάτων Καρτών.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  • Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, Diners, Discover
    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα ή την προπληρωμένη κάρτα σας στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (ΟΑΕΔ) Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς ePOS Paycenter που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με την ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ, προκειμένου να πληροφορηθεί για την ολοκλήρωση ή μη της συναλλαγής του. Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ δεν φέρει ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Πριν την καταβολή των τροφείων βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό πρόγραμμα, καθώς μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή προγράμματος είναι δυνατή μόνον εφόσον προκύψει:

  • αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του προγράμματος λόγω έκτακτων περιστάσεων που αφορούν στην ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ή
  • ακύρωσης του προγράμματος λόγω ανωτέρας βίας ή γενικότερα ακύρωσης για λόγο που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ όπως π.χ. απεργίες, υγειονομικά κρίση, έντονα φυσικά φαινόμενα κ.ο.κ.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι στις παραπάνω αναφερόμενες η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ υποχρεούται μόνον στην επιστροφή των τροφείων και καμία άλλη αξίωση για αποζημίωση δεν υπάρχει.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή ακύρωσης από τον χρήστη, αυτός ενημερώνει την ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ εγγράφως στέλνοντας το σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kalamos@gec.gr. Στην περίπτωση αυτή τα τροφεία επιστρέφονται μόνον

  • εάν η υπαναχώρηση γίνει έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος ή
  • εάν η υπαναχώρηση οφείλεται σε λόγους υγείας του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα, όπως π.χ. ασθένεια ή ατύχημα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπαναχώρησης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η καταβολή των τροφείων παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα εάν και εφόσον ο χρήστης αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η συμμετοχή του ανηλίκου στο πρόγραμμα και η επίσκεψη του γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια στον χώρο της ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ προϋποθέτουν την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι αυστηρά προσωπική και αποκλείεται οποιαδήποτε ανταλλαγή της με άλλο πρόσωπο.

Οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία της ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ μπορούν να απαγορεύσουν την είσοδο σε πρόσωπα που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, είναι βίαια, προσβλητικά, φέρουν στον χώρο επικίνδυνα ή αιχμηρά ή εύφλεκτα αντικείμενα και γενικά συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν συνάδει με το πνεύμα της ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των υπευθύνων του χώρου καθώς με τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής όπως οι κανόνες αυτοί κατά καιρούς ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον παρόντα ιστότοπο και τους αναγραφόμενους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο kalamos@gec.gr ή στο τηλέφωνο +30 2295081247.