loader image

Ενημέρωση Για Την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους γονείς / ασκούντες την επιμέλεια και τα ανήλικα τέκνα τους, συλλέγονται από την Κατασκήνωση του Καλάμου, η οποία λειτουργεί υπό την διαχείριση και εποπτεία  της Αστικής Εταιρείας Κατασκήνωσης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα µε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR») και τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.  

Η Εταιρεία, ενεργώντας υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας, ενημερώνει τους υπογράφοντες, ως υποκείμενα δεδομένων αλλά και με την ιδιότητά τους ως έχοντες την επιμέλεια ή την κηδεμονία ανηλίκων παιδιών τα προσωπικά δεδομένα των οποίων επεξεργάζεται, ότι τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα, έχουν περιέλθει νόμιμα στην Εταιρεία και τυγχάνουν επεξεργασίας με τους ακόλουθους όρους : 

Κατηγορίες και Πηγές των Δεδομένων 

Η Κατασκήνωση δύναται να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω της παρούσας αιτήσεως, όπως: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ. γέννησης, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, φορολογικά στοιχεία, στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία δικαιώματος κηδεμονίας, στοιχεία επικοινωνίας όπως: διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου καθώς και τα πλέον ελάχιστα και απαραίτητα ιατρικά δεδομένα. 

Σκοποί και Νομιμότητα Επεξεργασίας 

Η συλλογή και επεξεργασία τους έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κατασκήνωση και υπηρεσίες σχετικές µε το σκοπό της Κατασκήνωσης, καθώς και για την διευκόλυνση της επικοινωνίας αυστηρώς και µόνο στο πλαίσιο του σκοπού της 

Για λόγους υγείας – ιατρικούς των κατασκηνωτών, τηρούνται από την Εταιρία δεδοµένα υγείας, µε σκοπό την παροχή ιατρικής περίθαλψης από επαγγελματίες της υγείας.  

Σε καμία περίπτωση η Κατασκήνωση δεν χρησιμοποιεί δεδομένα αυτά για τη δημιουργία προφίλ ή για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων. 

Διαβίβαση σε Τρίτες Χώρες 

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.  

Αποδέκτες Δεδομένων / Διαβίβαση σε Τρίτους   

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν µόνο µέλη του προσωπικού ή και εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν λειτουργικές υπηρεσίες στην κατασκήνωση, τηρώντας τους κανόνες εμπιστευτικότητας.  

Δεν κοινοποιούνται πουθενά, πλην των αρµοδίων αρχών όταν απαιτείται, είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα διατηρηθούν στις απόλυτα προστατευμένες και ελεγχόμενες εγκαταστάσεις της επιχείρησης.  

Χρόνος Διατήρησης  

Τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα) αποθηκεύονται για ένα έτος από την γνωστοποίηση τους. Τα απλά προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται µέχρι να λήξει η περίοδος συµµμετοχής του κατασκηνωτή, πλέον του διαστήματος που απαιτεί η φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία. Μέγιστη διάρκεια παραµονής των δεδοµένων στα εταιρικά µας αρχεία είναι τα 10 έτη. 

Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 

α/ Δικαίωμα ενημέρωσης  των προσωπικών δεδομένων – μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρα 13-14 του Κανονισμού), β/ Δικαίωμα πρόσβασης  στα προσωπικά δεδομένα (άρθρο 15 Κανονισμού), γ/ Δικαίωμα διόρθωσης  των προσωπικών δεδομένων – αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση (άρθρα 16, 19 Κανονισμού), δ/ Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού), ε/ Δικαίωμα εναντίωσης  στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ» (άρθρα 21 και 22 Κανονισμού), Στ/ Δικαίωμα διαγραφής  των προσωπικών δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα (άρθρο 17 Κανονισμού), και ζ/ Δικαίωμα μεταφοράς  των προσωπικών δεδομένων που τηρεί το σωματείο  (άρθρο 20 του Κανονισμού). 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στο info@kalamoscamp.gr. 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο. 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600,  
email: contact@dpa.gr 

Η συγκατάθεσή αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή και δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.